Δωρεάν Μελέτη και προσφορά
Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αναβάθμιση του παλαιού σας ανελκυστήρα, ερχόμαστε στο χώρο σας για να σας ενημερώσουμε για την καλύτερη λύση για εσάς.

Επισκευή – Εκσυγχρονισμός Ανελκυστήρων
Η ALFA SIGMA LIFT πραγματοποιεί επισκευές και ανακατασκευές σε ανελκυστήρες που είναι παλιάς τεχνολογίας ή παρουσιάζουν προβλήματα, βάση της ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1797/21-12-2005) της Νέας ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 2604/22/12/2008) και των Ελληνικών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1/1999 & ΕΛΟΤ ΕΝ 81-2/ 1999) όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες σε λειτουργία, που είναι παλιάς τεχνολογίας και κατασκευής θα πρέπει να επισκευαστούν ώστε να προσαρμοστούν με τα νέα πρότυπα.

Με τις ανακατασκευές επιτυγχάνεται η καλύτερη & ασφαλέστερη λειτουργία των ανελκυστήρων προς όφελος των επιβατών και σε πολύ λίγο χρόνο και την αναβάθμιση του θαλάμου με υλικά που θα μας προτείνετε εσείς.

Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων
Παράλληλα μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε πια τεχνολογία είναι ιδανική για σας.

  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο
  • Υδραυλικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
  • Μηχανικοί ανελκυστήρες με μηχανοστάσιο
  • Μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο
  • Κυλιόμενες σκάλες & διαδρόμους

Θα σας προτείνουμε θαλάμους πάντα με την καλύτερη & οικονομικότερη λύση για σας και είμαστε πάντα στην διάθεση σας για όποιες απορίες έχετε για τον ανελκυστήρα.

.